Có 1 kết quả:

bǎn lóu

1/1

bǎn lóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

slab type building