Có 1 kết quả:

bǎn zhuāng

1/1

bǎn zhuāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sheet pile