Có 1 kết quả:

bǎn yān

1/1

bǎn yān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

plug (of tobacco)