Có 1 kết quả:

bǎn zhuàng

1/1

bǎn zhuàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

board-shaped