Có 1 kết quả:

bǎn pí

1/1

bǎn pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

slab