Có 1 kết quả:

bǎn zhuān

1/1

bǎn zhuān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) wall brick