Có 1 kết quả:

bǎn zhuān

1/1

bǎn zhuān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) wall brick