Có 1 kết quả:

bǎn zhù

1/1

bǎn zhù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 版築|版筑[ban3 zhu4]