Có 1 kết quả:

bǎn zhǐ

1/1

bǎn zhǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) paperboard
(2) board