Có 1 kết quả:

bǎn guī ㄅㄢˇ ㄍㄨㄟ

1/1

Từ điển Trung-Anh

plate gauge