Có 1 kết quả:

bǎn guī

1/1

bǎn guī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

plate gauge