Có 1 kết quả:

Bǎn mén diàn tíng zhàn cūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Panmunjom village on the DMZ between North and South Korea