Có 1 kết quả:

bǎn yā

1/1

bǎn yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pressed (dried) salted duck