Có 1 kết quả:

bǎn yā ㄅㄢˇ ㄧㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pressed (dried) salted duck