Có 1 kết quả:

bǎn gǔ

1/1

bǎn gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

small drum for marking time