Có 1 kết quả:

jí guāng

1/1

jí guāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

aurora (astronomy)