Có 1 kết quả:

jí hǎo

1/1

jí hǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fabulous
(2) superb
(3) excellent