Có 1 kết quả:

jí duān fèn zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

extremist