Có 1 kết quả:

gòu xiǎng tú ㄍㄡˋ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

notional diagram (i.e. made-up picture or artist's impression for news story)