Có 1 kết quả:

gòu xiǎng tú

1/1

gòu xiǎng tú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

notional diagram (i.e. made-up picture or artist's impression for news story)