Có 1 kết quả:

gòu jià

1/1

gòu jià

giản thể

Từ điển Trung-Anh

structure