Có 1 kết quả:

gòu cí

1/1

gòu cí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

composite word