Có 1 kết quả:

gòu xiàn

1/1

gòu xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to frame
(2) to bring false charges against