Có 1 kết quả:

Fāng shān

1/1

Fāng shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Fangshan township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan