Có 2 kết quả:

Lín ㄌㄧㄣˊlín ㄌㄧㄣˊ
Âm Pinyin: Lín ㄌㄧㄣˊ, lín ㄌㄧㄣˊ
Tổng nét: 8
Bộ: mù 木 (+4 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái:
Nét bút: 一丨ノ丶一丨ノ丶
Thương Hiệt: DD (木木)
Unicode: U+6797
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: lâm
Âm Nôm: lăm, lâm, lim, lom, lum
Âm Nhật (onyomi): リン (rin)
Âm Nhật (kunyomi): はやし (hayashi)
Âm Hàn: ,
Âm Quảng Đông: lam4

Tự hình 5

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

Lín ㄌㄧㄣˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) surname Lin
(2) Japanese surname Hayashi

Từ ghép 72

Běi jīng Lín yè Dà xué 北京林业大学Běi jīng Lín yè Dà xué 北京林業大學Lǐ Lín fǔ 李林甫Lín biān 林边Lín biān 林邊Lín biān xiāng 林边乡Lín biān xiāng 林邊鄉Lín Biāo 林彪Lín Bū 林逋Lín Chōng 林冲Lín Chōng 林沖Lín cí 林茨Lín Cūn 林村Lín Dài yù 林黛玉Lín dé bù lā dé 林德布拉德Lín diàn 林甸Lín diàn xiàn 林甸县Lín diàn xiàn 林甸縣Lín Huái mín 林怀民Lín Huái mín 林懷民Lín Jiā qiáo 林家翘Lín Jiā qiáo 林家翹Lín kè píng Dà xué 林克平大学Lín kè píng Dà xué 林克平大學Lín kěn 林肯Lín kěn jùn 林肯郡Lín kǒu 林口Lín kǒu xiàn 林口县Lín kǒu xiàn 林口縣Lín kǒu xiāng 林口乡Lín kǒu xiāng 林口鄉Lín lái fēng 林來瘋Lín lái fēng 林来疯Lín nèi 林內Lín nèi 林内Lín nèi xiāng 林內鄉Lín nèi xiāng 林内乡Lín Qīng xiá 林青霞Lín Sēn 林森Lín Shū 林紓Lín Shū 林纾Lín Shū háo 林书豪Lín Shū háo 林書豪Lín xī 林西Lín xī xiàn 林西县Lín xī xiàn 林西縣Lín xiàn 林县Lín xiàn 林縣Lín Xīn rú 林心如Lín Xù 林旭Lín xuě píng 林雪平Lín Yì lián 林忆莲Lín Yì lián 林憶蓮Lín yuán 林园Lín yuán 林園Lín yuán xiāng 林园乡Lín yuán xiāng 林園鄉Lín Zé xú 林则徐Lín Zé xú 林則徐Lín zhī 林芝Lín zhī dì qū 林芝地区Lín zhī dì qū 林芝地區Lín zhī xiàn 林芝县Lín zhī xiàn 林芝縣Lín Zhì líng 林志玲Lín zhōu 林周Lín zhōu 林州Lín zhōu shì 林州市Lín zhōu xiàn 林周县Lín zhōu xiàn 林周縣Shī zi Lín Yuán 狮子林园Shī zi Lín Yuán 獅子林園

lín ㄌㄧㄣˊ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

rừng cây

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Rừng. ◎Như: “trúc lâm” 竹林 rừng tre, “san lâm” 山林 núi rừng, “phòng phong lâm” 防風林 rừng ngăn chống gió. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Thu mãn phong lâm sương diệp hồng” 秋滿楓林霜葉紅 (Nhiếp Khẩu đạo trung 灄口道中) Thu ngập rừng phong, sương nhuộm đỏ lá.
2. (Danh) Phiếm chỉ chỗ tụ họp đông đúc. ◎Như: “nho lâm” 儒林 rừng nho (chỗ nhiều học giả). ◇Tư Mã Thiên 司馬遷: “Sĩ hữu thử ngũ giả, nhiên hậu khả dĩ thác ư thế nhi liệt ư quân tử chi lâm hĩ” 士有此五者, 然後可以託於世而列於君子之林矣 (Báo Nhậm Thiếu Khanh thư 報任少卿書) Kẻ sĩ có năm điều ấy thì mới có thể sống ở đời mà đứng vào hàng quân tử. § Ghi chú: Năm điều là: trí, nhân, nghĩa, dũng và hạnh.
3. (Danh) Họ “Lâm”.
4. (Tính) Đông đúc. ◎Như: “công xưởng lâm lập” 工廠林立 công xưởng chen chúc san sát.

Từ điển Thiều Chửu

① Rừng, như sâm lâm 森林 rừng rậm.
② Phàm chỗ nào tụ họp đông cũng gọi là lâm, như nho lâm 儒林 rừng nho (chỗ nhiều kẻ học giả ở).
③ Ðông đúc, như lâm lập 林立 mọi vật chen chúc như rừng.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Rừng: 樹林 Rừng cây; 竹林 Rừng tre; 造林 Gây rừng; 防風林 Rừng chống gió;
② (Ngb) Rừng: 碑林 Rừng bia; 儒林 Rừng nho;
③ Đông như rừng: 林立 Đứng đông chen chúc như rừng, san sát;
④ Lâm (nghiệp): 農林牧副漁 Nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, nghề phụ và nghề đánh cá;
⑤ [Lín] (Họ) Lâm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rừng. Vùng đất cây cối mọc nhiều — Chỉ nơi, sự tụ họp đông đảo. Td: Nho lâm, Hàn lâm.

Từ điển Trung-Anh

(1) woods
(2) forest
(3) CL:片[pian4]
(4) circle(s) (i.e. specific group of people)
(5) a collection (of similar things)

Từ ghép 524

ā mò xī lín 阿莫西林ā mù lín 阿木林ā ní lín 阿尼林ā sī pǐ lín 阿司匹林ā sī pǐ lín 阿斯匹林ǎi lín 矮林ān jī bǐ lín 氨基比林ān tì bǐ lín 安替比林Àò lín bā sī 奥林巴斯Àò lín bā sī 奧林巴斯ào lín pǐ kè 奥林匹克ào lín pǐ kè 奧林匹克Àò lín pǐ kè tǐ yù chǎng 奥林匹克体育场Àò lín pǐ kè tǐ yù chǎng 奧林匹克體育場Àò lín pǐ kè Yùn dòng huì 奥林匹克运动会Àò lín pǐ kè Yùn dòng huì 奧林匹克運動會Àò lín pǐ kè Yùn dòng huì Zǔ zhī Wěi yuán huì 奥林匹克运动会组织委员会Àò lín pǐ kè Yùn dòng huì Zǔ zhī Wěi yuán huì 奧林匹克運動會組織委員會Àò lín pǐ yà 奥林匹亚Àò lín pǐ yà 奧林匹亞Bā lín 巴林Bā lín yòu 巴林右Bā lín yòu qí 巴林右旗Bā lín zuǒ 巴林左Bā lín zuǒ qí 巴林左旗bái hóu lín wēng 白喉林鶲bái hóu lín wēng 白喉林鹟bái hóu lín yīng 白喉林莺bái hóu lín yīng 白喉林鶯bái méi lín qú 白眉林鴝bái méi lín qú 白眉林鸲bān wěi lín gē 斑尾林鴿bān wěi lín gē 斑尾林鸽Bǎo lín 宝林Bǎo lín 寶林Bēi lín 碑林Bēi lín Qū 碑林区Bēi lín Qū 碑林區Běi lín 北林Běi lín Qū 北林区Běi lín Qū 北林區Běn jié míng · Fù lán kè lín 本傑明富蘭克林Běn jié míng · Fù lán kè lín 本杰明富兰克林bīng tǎ lín 冰塔林bó lín 柏林Bó lín Gōng yè Dà xué 柏林工业大学Bó lín Gōng yè Dà xué 柏林工業大學Bó lín Qiáng 柏林墙Bó lín Qiáng 柏林牆Bó lín Wéi qiáng 柏林围墙Bó lín Wéi qiáng 柏林圍牆Bù hā lín 布哈林Bù léi dùn sēn lín 佈雷頓森林Bù léi dùn sēn lín 布雷顿森林Bù lín 布林Bù lín dí xī 布林迪西Bù lǔ kè lín 布魯克林Bù lǔ kè lín 布鲁克林Bù lǔ kè lín Dà qiáo 布魯克林大橋Bù lǔ kè lín Dà qiáo 布鲁克林大桥Cài Yī lín 蔡依林chán lín 禅林chán lín 禪林cháng wěi lín xiāo 長尾林鴞cháng wěi lín xiāo 长尾林鸮Chén Yún lín 陈云林Chén Yún lín 陳雲林chì dào yǔ lín 赤道雨林chóng xīn zào lín 重新造林cì shēng lín 次生林cóng lín 丛林cóng lín 叢林cóng lín yā 丛林鸦cóng lín yā 叢林鴉Dà lín 大林Dà lín zhèn 大林鎮Dà lín zhèn 大林镇diǎn bān lín gē 点斑林鸽diǎn bān lín gē 點斑林鴿Dū bó lín 都伯林Dū bó lín 都柏林dú mù bù chéng lín 独木不成林dú mù bù chéng lín 獨木不成林Èr lín 二林Èr lín zhèn 二林鎮Èr lín zhèn 二林镇Fǎ lán kè lín 法兰克林Fǎ lán kè lín 法蘭克林fán shì lín 凡士林Fǎn Dù lín Lùn 反杜林論Fǎn Dù lín Lùn 反杜林论fēi lín 菲林fēng shā yù lín 封沙育林Fèng lín 凤林Fèng lín 鳳林Fèng lín zhèn 凤林镇Fèng lín zhèn 鳳林鎮fū nán xī lín 呋喃西林fú lín 福林fú mǎ lín 福馬林fú mǎ lín 福马林fú tā lín 扶他林Fù lán kè lín 富兰克林Fù lán kè lín 富蘭克林Gē lín duō 哥林多Gē lín duō hòu shū 哥林多后书Gē lín duō hòu shū 哥林多後書Gē lín duō qián shū 哥林多前书Gē lín duō qián shū 哥林多前書Gé lín 格林Gé lín duō 格林多Gé lín nà dá 格林納達Gé lín nà dá 格林纳达Gé lín nài ěr Dà xué 格林奈尔大学Gé lín nài ěr Dà xué 格林奈爾大學Gé lín ní zhì 格林尼治Gé lín ní zhì běn chū zǐ wǔ xiàn 格林尼治本初子午線Gé lín ní zhì běn chū zǐ wǔ xiàn 格林尼治本初子午线Gé lín ní zhì Biāo zhǔn shí jiān 格林尼治标准时间Gé lín ní zhì Biāo zhǔn shí jiān 格林尼治標準時間Gé lín sī bān 格林斯班Gé lín wēi zhì 格林威治Gé lín wēi zhì Biāo zhǔn shí jiān 格林威治标准时间Gé lín wēi zhì Biāo zhǔn shí jiān 格林威治標準時間Gé lín wēi zhì cūn 格林威治村gōu zuǐ lín jú 鉤嘴林鶪gōu zuǐ lín jú 钩嘴林䴗guàn mù lín 灌木林guì lín 桂林Guì lín dì qū 桂林地区Guì lín dì qū 桂林地區Guì lín shì 桂林市Guì lín Yī Xué yuàn 桂林医学院Guì lín Yī Xué yuàn 桂林醫學院Guó jì Àò lín pǐ kè Wěi yuán huì 国际奥林匹克委员会Guó jì Àò lín pǐ kè Wěi yuán huì 國際奧林匹克委員會Hǎi lín 海林Hǎi lín shì 海林市hàn lín 翰林Hàn lín xué shì 翰林学士Hàn lín xué shì 翰林學士Hàn lín yuàn 翰林院Hé lín gé ěr 和林格尔Hé lín gé ěr 和林格爾Hé lín gé ěr xiàn 和林格尔县Hé lín gé ěr xiàn 和林格爾縣hè lín xiāo 褐林鴞hè lín xiāo 褐林鸮hēi bái lín bī 黑白林鵖hēi lín gē 黑林鴿hēi lín gē 黑林鸽Hēi sēn lín 黑森林Hēi sēn lín dàn gāo 黑森林蛋糕héng bān lín yīng 横斑林莺héng bān lín yīng 橫斑林鶯hóng shù lín 紅樹林hóng shù lín 红树林Hǔ lín 虎林Hǔ lín shì 虎林市huá fǎ lín 华法林huá fǎ lín 華法林Huá lín 华林Huá lín 華林Huá lín bù 华林部Huá lín bù 華林部huáng méi lín què 黃眉林雀huáng méi lín què 黄眉林雀huī bái hóu lín yīng 灰白喉林莺huī bái hóu lín yīng 灰白喉林鶯huī lín bī 灰林鵖huī lín gē 灰林鴿huī lín gē 灰林鸽huī lín xiāo 灰林鴞huī lín xiāo 灰林鸮hùn jiāo lín 混交林Huò lín guō lè 霍林郭勒Huò lín guō lè shì 霍林郭勒市Jí lín 吉林Jí lín Dà xué 吉林大学Jí lín Dà xué 吉林大學Jí lín Shěng 吉林省Jí lín shì 吉林市Jì Xiàn lín 季羡林Jì Xiàn lín 季羨林jì yǔ lín 季雨林Jiā jiā lín 加加林Jiā luó lín Qún dǎo 加罗林群岛Jiā luó lín Qún dǎo 加羅林群島Jiā shān Guó jiā Sēn lín Gōng yuán 夹山国家森林公园Jiā shān Guó jiā Sēn lín Gōng yuán 夾山國家森林公園Jiā tè lín 加特林Jiā tè lín jī qiāng 加特林机枪Jiā tè lín jī qiāng 加特林機槍Jiǎ Qìng lín 賈慶林Jiǎ Qìng lín 贾庆林jiǎ yǎng xī lín 甲氧西林jīn sè lín qú 金色林鴝jīn sè lín qú 金色林鸲jiǔ chí ròu lín 酒池肉林kǎi lín sài 凯林赛kǎi lín sài 凱林賽kàng nài jiǎ yǎng xī lín jīn pú jūn 抗耐甲氧西林金葡菌Kē lín 柯林Kē lín 科林Kē lín · Fú sī 科林弗思Kē lín dùn 柯林頓Kē lín dùn 柯林顿Kē lín sī 柯林斯Kē lín sī 科林斯Kè lǐ mǔ lín Gōng 克里姆林宫Kè lǐ mǔ lín Gōng 克里姆林宮Kè lín dé 克林德Kè lín dùn 克林頓Kè lín dùn 克林顿kè lín méi sù 克林霉素kè lín mǔ 克林姆kè lín mǔ jiàng 克林姆酱kè lín mǔ jiàng 克林姆醬Kǒng lín 孔林lán méi lín qú 蓝眉林鸲lán méi lín qú 藍眉林鴝Lǐ Dé lín 李德林Lì tā lín 利他林lín bā gē 林八哥lín bǎo 林堡lín chǎng 林场lín chǎng 林場lín dì 林地lín diāo 林雕lín diāo 林鵰lín diāo xiāo 林雕鸮lín diāo xiāo 林鵰鴞lín fēng zhèng 林丰正lín fēng zhèng 林豐正lín hè 林壑lín huī fù 林恢复lín huī fù 林恢復lín huǒ 林火lín kǎ 林卡lín kě méi sù 林可霉素lín lì 林立lín lín zǒng zǒng 林林总总lín lín zǒng zǒng 林林總總lín lǐng què 林岭雀lín lǐng què 林嶺雀lín liǔ yīng 林柳莺lín liǔ yīng 林柳鶯lín liù 林鷚lín liù 林鹨lín mù 林木lín nài 林奈lín qū 林区lín qū 林區lín sān zhǐ chún 林三趾鶉lín sān zhǐ chún 林三趾鹑lín shā zhuī 林沙錐lín shā zhuī 林沙锥lín sǒu 林薮lín sǒu 林藪lín wù 林务lín wù 林務lín xué 林学lín xué 林學lín yè 林业lín yè 林業lín yè yīng 林夜鷹lín yè yīng 林夜鹰lín yīn dà dào 林阴大道lín yīn dà dào 林陰大道lín yīn dào 林阴道lín yīn dào 林陰道lín yīn lù 林阴路lín yīn lù 林陰路lín yìn dà dào 林荫大道lín yìn dà dào 林蔭大道lín yìn dào 林荫道lín yìn dào 林蔭道lín yìn lù 林荫路lín yìn lù 林蔭路lín yù 林鷸lín yù 林鹬lín zi 林子Liǔ lín 柳林Liǔ lín xiàn 柳林县Liǔ lín xiàn 柳林縣Lóng lín Gè zú Zì zhì xiàn 隆林各族自治县Lóng lín Gè zú Zì zhì xiàn 隆林各族自治縣Lóng lín xiàn 隆林县Lóng lín xiàn 隆林縣lǜ bèi lín wēng 綠背林鶲lǜ bèi lín wēng 绿背林鹟lǜ lín háo kè 綠林豪客lǜ lín háo kè 绿林豪客lǜ lín hǎo hàn 綠林好漢lǜ lín hǎo hàn 绿林好汉lǜ lín kě méi sù 氯林可霉素Lù lín 綠林Lù lín 绿林Luó bù lín kǎ 罗布林卡Luó bù lín kǎ 羅布林卡Luò lín 洛林Mài dé lín 麥德林Mài dé lín 麦德林mài sī kǎ lín 麥司卡林mài sī kǎ lín 麦司卡林Mào lín 茂林Mào lín xiāng 茂林乡Mào lín xiāng 茂林鄉Méi lín 梅林méi sà lín 梅萨林méi sà lín 梅薩林Měi lín jí tuán 美林集团Měi lín jí tuán 美林集團Mǐ lín 米林Mǐ lín xiàn 米林县Mǐ lín xiàn 米林縣Mǐ qí lín 米其林mì lín 密林Mù sī lín 穆斯林Nán mù lín 南木林Nán mù lín xiàn 南木林县Nán mù lín xiàn 南木林縣nóng lín 农林nóng lín 農林Nóng lín Shuǐ chǎn shěng 农林水产省Nóng lín Shuǐ chǎn shěng 農林水產省Ōū bó lín 欧伯林Ōū bó lín 欧柏林Ōū bó lín 歐伯林Ōū bó lín 歐柏林pán ní xī lín 盘尼西林pán ní xī lín 盤尼西林Pèi lín 佩林Pèi lín 珮林Pí kè lín 皮克林Píng lín 坪林Píng lín xiāng 坪林乡Píng lín xiāng 坪林鄉Pǔ lín sī dūn 普林斯吨Pǔ lín sī dūn 普林斯噸Pǔ lín sī dūn Dà xué 普林斯吨大学Pǔ lín sī dūn Dà xué 普林斯噸大學Pǔ lín sī dùn 普林斯頓Pǔ lín sī dùn 普林斯顿Pǔ lín sī dùn Dà xué 普林斯頓大學Pǔ lín sī dùn Dà xué 普林斯顿大学Qí bó lín 齊柏林Qí bó lín 齐柏林Qí bó lín fēi tǐng 齊柏林飛艇Qí bó lín fēi tǐng 齐柏林飞艇Qǐ zǐ zhī lín 杞梓之林qiāng lín jiàn yǔ 枪林箭雨qiāng lín jiàn yǔ 槍林箭雨qiáo lín 乔林qiáo lín 喬林Qiōng lín 芎林Qiōng lín xiāng 芎林乡Qiōng lín xiāng 芎林鄉rè dài yǔ lín 热带雨林rè dài yǔ lín 熱帶雨林Rú lín Wài shǐ 儒林外史sēn lín 森林sēn lín nǎo yán 森林脑炎sēn lín nǎo yán 森林腦炎sēn lín péi yù 森林培育shā bái hóu lín yīng 沙白喉林莺shā bái hóu lín yīng 沙白喉林鶯Shā lā · Pèi lín 莎拉佩林shā lín 沙林Shān lín 杉林Shān lín xiāng 杉林乡Shān lín xiāng 杉林鄉Shàng lín 上林Shàng lín xiàn 上林县Shàng lín xiàn 上林縣Shào lín 少林Shào lín Sì 少林寺Shén nóng jià lín qū 神农架林区Shén nóng jià lín qū 神農架林區Shèng duō měi hé Pǔ lín xī bǐ 圣多美和普林西比Shèng duō měi hé Pǔ lín xī bǐ 聖多美和普林西比Shèng Wén sēn hé Gé lín nà dīng 圣文森和格林纳丁Shèng Wén sēn hé Gé lín nà dīng 聖文森和格林納丁Shèng wén sēn tè hé Gé lín nà dīng sī 圣文森特和格林纳丁斯Shèng wén sēn tè hé Gé lín nà dīng sī 聖文森特和格林納丁斯Shí lín 石林Shí lín fēng jǐng qū 石林風景區Shí lín fēng jǐng qū 石林风景区Shí lín xiàn 石林县Shí lín xiàn 石林縣Shí lín Yí zú Zì zhì xiàn 石林彝族自治县Shí lín Yí zú Zì zhì xiàn 石林彞族自治縣shí shǐ sēn lín 石屎森林Shì lín 士林Shì lín qū 士林区Shì lín qū 士林區shù lín 树林shù lín 樹林Shù lín shì 树林市Shù lín shì 樹林市Shuǐ lín 水林Shuǐ lín xiāng 水林乡Shuǐ lín xiāng 水林鄉Sī dà lín 斯大林Sī dà lín gé lè 斯大林格勒Sī dà lín gé lè Huì zhàn 斯大林格勒会战Sī dà lín gé lè Huì zhàn 斯大林格勒會戰Sī dà lín gé lè Zhàn yì 斯大林格勒战役Sī dà lín gé lè Zhàn yì 斯大林格勒戰役Sī dà lín zhǔ yì 斯大林主义Sī dà lín zhǔ yì 斯大林主義Sī lái tè lín 斯莱特林Sī lái tè lín 斯萊特林sī pèi lín 斯佩林Sī pǔ lín fēi ěr dé 斯普林菲尔德Sī pǔ lín fēi ěr dé 斯普林菲爾德Sì chuān lín xiāo 四川林鴞Sì chuān lín xiāo 四川林鸮Tǎ lín 塔林Tái wān lín qú 台湾林鸲Tái wān lín qú 臺灣林鴝tài jiā lín 泰加林Tán Zhèn lín 譚震林Tán Zhèn lín 谭震林Tián lín 田林Tián lín xiàn 田林县Tián lín xiàn 田林縣Tú lín gēn 图林根Tú lín gēn 圖林根tuì gēng huán lín 退耕还林tuì gēng huán lín 退耕還林Wàn bó lín 万柏林Wàn bó lín 萬柏林Wàn bó lín qū 万柏林区Wàn bó lín qū 萬柏林區wū lín xiāo 乌林鸮wū lín xiāo 烏林鴞wǔ lín 武林Xī běi Nóng lín Kē jì Dà xué 西北农林科技大学Xī běi Nóng lín Kē jì Dà xué 西北農林科技大學Xī huò tè · Ā lín 錫霍特阿林Xī huò tè · Ā lín 锡霍特阿林Xī huò tè · Ā lín shān mài 錫霍特阿林山脈Xī huò tè · Ā lín shān mài 锡霍特阿林山脉Xī lā lǐ · Kè lín dùn 希拉里克林頓Xī lā lǐ · Kè lín dùn 希拉里克林顿Xī lín 西林Xī lín guō lè 錫林郭勒Xī lín guō lè 锡林郭勒Xī lín guō lè méng 錫林郭勒盟Xī lín guō lè méng 锡林郭勒盟Xī lín hào tè 錫林浩特Xī lín hào tè 锡林浩特Xī lín hào tè shì 錫林浩特市Xī lín hào tè shì 锡林浩特市Xī lín qū 西林区Xī lín qū 西林區Xī lín xiàn 西林县Xī lín xiàn 西林縣Xiǎo lín 小林xiǎo shù lín 小树林xiǎo shù lín 小樹林Xiào lín 笑林Xīn lín 新林Xīn lín qū 新林区Xīn lín qū 新林區xìng lín 杏林Xìng lín qū 杏林区Xìng lín qū 杏林區Xiū shì bái hóu lín yīng 休氏白喉林莺Xiū shì bái hóu lín yīng 休氏白喉林鶯Xiù lín 秀林Xiù lín xiāng 秀林乡Xiù lín xiāng 秀林鄉Yà zhōu mò dì lín yīng 亚洲漠地林莺Yà zhōu mò dì lín yīng 亞洲漠地林鶯yán tán lín sǒu 言談林藪yán tán lín sǒu 言谈林薮yē lín 椰林yē lín piāo xiāng 椰林飄香yē lín piāo xiāng 椰林飘香Yú lín 榆林Yú lín dì qū 榆林地区Yú lín dì qū 榆林地區Yú lín Shì 榆林市yǔ lín 羽林yǔ lín 雨林Yù lín 玉林Yù lín dì qū 玉林地区Yù lín dì qū 玉林地區Yù lín shì 玉林市Yuán lín 员林Yuán lín 員林yuán lín 园林yuán lín 園林Yuán lín zhèn 员林镇Yuán lín zhèn 員林鎮yuán shǐ lín 原始林yuán shǐ rè dài yǔ lín 原始热带雨林yuán shǐ rè dài yǔ lín 原始熱帶雨林Yuē sè fū · Sī dà lín 約瑟夫斯大林Yuē sè fū · Sī dà lín 约瑟夫斯大林Yún lín 云林Yún lín 雲林Yún lín xiàn 云林县Yún lín xiàn 雲林縣zào lín 造林Zhān mǔ sī · Gāo sī lín 詹姆斯高斯林Zhān mǔ sī · Gē shì lín 詹姆斯戈士林Zhān mǔ sī · Gē sī lín 詹姆斯戈斯林zhēn yè lín 針葉林zhēn yè lín 针叶林zhǐ jiàn shù mù bù jiàn sēn lín 只見樹木不見森林zhǐ jiàn shù mù bù jiàn sēn lín 只见树木不见森林Zhōng guó lín wā 中国林蛙Zhōng guó lín wā 中國林蛙zhú lín 竹林Zhuó bié lín 卓別林Zhuó bié lín 卓别林zǐ lín gē 紫林鴿zǐ lín gē 紫林鸽Zì lín 字林zōng fù lín qú 棕腹林鴝zōng fù lín qú 棕腹林鸲