Có 1 kết quả:

lín sān zhǐ chún

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common buttonquail (Turnix sylvaticus)