Có 1 kết quả:

lín kě méi sù

1/1

lín kě méi sù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lincomycin