Có 1 kết quả:

Lín zhōu xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lhünzhub county, Tibetan: Lhun grub rdzong in Lhasa 拉薩|拉萨[La1 sa4], Tibet