Có 1 kết quả:

Lín Jiā qiáo

1/1

Lín Jiā qiáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lin Chia-Chiao (1916-2013), Chinese-American physicist, astronomer and applied mathematician