Có 1 kết quả:

lín fēng zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lin Feng-cheng (Taiwan Minister of the Interior)