Có 1 kết quả:

Guǒ gē lǐ

1/1

Guǒ gē lǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Nikolai Gogol (1809-1852), Russian author and dramatist