Có 1 kết quả:

guǒ pí

1/1

guǒ pí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vỏ của trái cây

Từ điển Trung-Anh

(fruit) peel