Có 1 kết quả:

qiāng shāng

1/1

qiāng shāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

gunshot wound