Có 1 kết quả:

qiāng zǐ

1/1

qiāng zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bullet