Có 1 kết quả:

qiāng dǎ chū tóu niǎo ㄑㄧㄤ ㄉㄚˇ ㄔㄨ ㄊㄡˊ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the shot hits the bird that pokes its head out (idiom)
(2) nonconformity gets punished