Có 1 kết quả:

qiāng zhī

1/1

qiāng zhī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a gun
(2) guns in general