Có 1 kết quả:

kū zào wú wèi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tedious
(2) dreary