Có 1 kết quả:

kū cǎo rè ㄎㄨ ㄘㄠˇ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

hay fever