Có 1 kết quả:

kū cǎo rè

1/1

kū cǎo rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hay fever