Có 1 kết quả:

jià zi zhū

1/1

jià zi zhū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

feeder pig