Có 1 kết quả:

jià zi chē

1/1

jià zi chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

wooden wheelbarrow