Có 1 kết quả:

gǒu qǐ zǐ ㄍㄡˇ ㄑㄧˇ ㄗˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

goji berry