Có 1 kết quả:

bǐng quán

1/1

bǐng quán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to hold power