Có 1 kết quả:

Bò bò ěr

1/1

Bò bò ěr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Berber people of North Africa