Có 1 kết quả:

bó qīng gē

1/1

bó qīng gē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pachinko (loanword) (Tw)