Có 1 kết quả:

rǎn zhǐ chuí xián

1/1

rǎn zhǐ chuí xián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lit. dirty finger, mouth watering (idiom); fig. greedy to seize sth