Có 1 kết quả:

rǎn sè tǐ bèi xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

ploidy (number of homologous chromosomes)