Có 1 kết quả:

rǎn sè zhì ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ ㄓˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) chromosome
(2) genetic material of chromosome