Có 1 kết quả:

rǎn sè zhì

1/1

rǎn sè zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chromosome
(2) genetic material of chromosome