Có 1 kết quả:

rǎn sè tǐ

1/1

rǎn sè tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

chromosome