Có 1 kết quả:

Róu fó Hǎi xiá

1/1

Từ điển Trung-Anh

Straits of Johor (between Malaysia and Singapore)