Có 1 kết quả:

róu néng kè gāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. the soft can subdue the hard