Có 1 kết quả:

róu ruǎn

1/1

róu ruǎn

phồn thể

Từ điển phổ thông

mềm dẻo, mềm mại

Từ điển Trung-Anh

soft

Một số bài thơ có sử dụng