Có 1 kết quả:

Zhè chéng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhecheng county in Shangqiu 商丘[Shang1 qiu1], Henan